Dagens ordsspråk ur Robert Jordans Drakens Återkomst
Någon hälsa kan ej bo i våra kroppar, ej heller kan något växa som är av godo, ty landet är ett med Draken återfödd, och han är ett med landet. Med eld i själ och sten i hjärta lägger han världen under sig och tvingar de stolta att underkasta sigg hans vilja. Han befaller bergen att knäböja inför honom, haven att dela sig och själva himmelsfästet att buga sig. Måtte detta hjärta av sten rymma ett minne av tårar, måtte hans själ av eld minnas kärlek.(ur Drakprofetian)

 

 

http://www.andersdahlstrom.com/